MSP, s.r.o., Vajnorská 136/B, 831 04 Bratislava, tel.: +421(2)44453102, fax: +421(2)44453103, info@mspromotion.skIČO: 31597165, DIČ: 2020433360, IČ DPH: SK2020433360Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sro, vložka číslo: 35483/B